Hlavná ponuka
Moja zóna
Europa-Manipulacna-Technika.com vám radí pri nákupe a predaji používanej manipulačnej techniky, aby ste sa mohli pokojne rozhodnúť!

Odporúčania pre tých, čo nakupujú používanú manipulačnú techniku

Porovnajte ceny podobných strojov

Dajte si pozor na príliš nízke alebo príliš vysoké ceny v porovnaní so strojmi podobných značiek s rovnakým počtom hodín.

Kontaktujte predajcu

Uprednostňujte telefonický kontakt. Overte si, či uvedená predvoľba telefónneho čísla zodpovedá krajine predajcu. Vyhnite sa telefonovaniu na čísla s predvoľbou 08. Ide o nadmerne zdaňované čísla.

Informujte sa o minulom používaní

Na podmienky, za akých sa používala manipulačná technika, sa predajcu nebojte opýtať ani v prípade, že v inzeráte uvádza podrobné technické informácie.

Skontrolujte stav zariadenia

Ak máte možnosť, otestujte si zariadenie na mieste a skontrolujte, či na ňom nie sú viditeľné nedostatky (hydraulické hadice, vypúšťanie oleja, motor atď.).

Skontrolujte doklady

Počas transakcie vám predajca musí poskytnúť faktúry o údržbe a prehľady o pravidelných servisných prehliadkach.

Je vám predajca podozrivý?

Náš tím systematicky overuje totožnosť profesionálnych predajcov, ktorí umiestňujú inzeráty na webe Europa-Manipulacna-Technika.com. Ak napriek tomu budete mať pochybnosti alebo narazíte na problém s predajcom, neváhajte to oznámiť.